Mocht u onverhoopt toch willen opzeggen dan kan dat natuurlijk.
Houd u er wel rekening mee dat er een opzegging is van 2 maanden op de automatische incasso.

Datum

Naam

Reden

Houdt u rekening met de opzegtermijn van 2 maanden.
*Afmelding is pas officieel als deze per mail door de ledenadministratie is bevestigd