shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Ben jij kandidaat voor de ABC Beheergroep bij The Big Bulls?

Beste Bullers,

Onze club, opgericht in 1974, is een actieve rugbyvereniging.

Vanwege de gezonde ambities is er besloten om alle rugby gerelateerde onderwerpen bij het bestuur te leggen zodat zij zich daar goed op kunnen focussen. Tegelijkertijd is het bestuur zich bewust van het feit dat de club midden in de maatschappij staat. Mede om die reden heeft het bestuur besloten om een Actief Betrokken Club (ABC) te willen zijn.

Vanaf 2014 is de vereniging bezig met de realisatie van een nieuw clubgebouw.

Het nieuwe clubgebouw is professioneel opgezet en ingericht met de nodige faciliteiten zodat het een multifunctioneel karakter heeft gekregen. Op 1 september 2018 wordt het Big Bulls Clubgebouw officieel geopend en in gebruik genomen.

Het nieuwe clubgebouw en het sportcomplex is er in eerste instantie voor de leden, maar kan ook goed geëxploiteerd worden aan externe (non) profit organisaties met als doel de ABC-gedachte goed inhoud te kunnen geven en een geld- en nieuwe leden stroom op gang te brengen dat ten goede komt aan de verdere professionalisering, sportieve ambities en prestaties van de vereniging.

Om dit vorm te geven is besloten om een beheers commissie in het leven te roepen en zoeken wij hiervoor een voorzitter en financieel beheerder. Daarnaast zijn wij op zoek naar een beheerder voor het complex.

 

Hieronder tref je de functie-omschrijvingen aan.

-Belangstellenden kunnen zich tot 1 juni 2018 melden via e-mail adres: secretaris@rcbigbulls.nl

-Zowel leden als niet leden kunnen op de functies solliciteren.

-In de eerste 2 weken van juni zullen met de kandidaten gesprekken plaats vinden.

-Het streven is om per 1 augustus 2018, voor opening van het nieuwe clubhuis, de vacatures te hebben ingevuld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende, op de club of telefonisch op nr. 06 2280 2510

 

Namens het bestuur,

Koos van der Rijst

 

Beschrijving van de 3 functies binnen de Beheergroep van RC the Big Bulls.

Functie context:

Rugbyclub The Big Bulls, opgericht in 1974, is een actieve rugbyvereniging.

Vanwege de gezonde ambities is er besloten om alleen alle rugbygerelateerde onderwerpen bij het bestuur te leggen zodat zij zich daar goed op kunnen focussen.

Tegelijkertijd is het bestuur zich bewust van het feit dat de club midden in de maatschappij staat. Mede om die reden heeft het bestuur besloten om een Actief Betrokken Club te willen zijn en heeft daar eind 2017 een beheergroep voor in het leven geroepen.

Vanaf 2014 is de vereniging bezig met de realisatie van een nieuw clubgebouw . Het nieuwe clubgebouw is professioneel opgezet en ingericht met de nodige faciliteiten zodat het een multi functioneel karakter heeft.

Het nieuwe clubgebouw en het sport complex is er in eerste instantie voor de leden maar kan ook goed geëxploiteerd worden aan externe (non) profit organisaties met als doel de ABC gedachte goed inhoud te kunnen geven en een geld- en nieuwe leden stroom op gang te brengen dat ten goede komt aan de verdere professionalisering, sportieve ambities en prestaties van de RC The Big Bulls.

De exploitatie van het clubhuis, het onderhoud van het sportcomplex en de ABC-gedachte vergt de nodige inspanningen. Om er voor te zorgen dat het in goede banen wordt geleid en het geen hoofd activiteit van het bestuur wordt, waardoor de rugby op een 2e plan komt, is er een beheergroep/ ABC commissie geïnstalleerd.

De beheersgroep/ABC commissie is verantwoordelijk voor de exploitatie en onderhoud van het sportcomplex, het clubgebouw en invulling geven aan de ABC-gedachte. Om die reden is er behoefte ontstaan aan de functie van voorzitter die de beheergroep/ ABCcommissie leidt en verantwoording aflegt aan het Hoofdbestuur van The Big Bulls.

 

Functie omschrijving Voorzitter Beheergroep/ ABCcommissie The Big Bulls.

Doel en resultaat van de functie:

Onder leiding van de voorzitter een zodanige beheergroep/ABC commissie samenstellen, zowel qua structuur als bemensing, dat de beheergroep/ABC commissie in staat is en wordt gesteld dat de opdracht van het Hoofdbestuur van de Big Bulls kan worden uitgevoerd en gerealiseerd.

Taken:

 • Verantwoordelijk voor de realisatie van de opdracht van het hoofdbestuur zodat er een “geld- en nieuwe ledenstroom” voor the Big Bulls ontstaat.
 • Draagt zorg voor het opzetten van een visie/meerjarenplan van de beheergroep/ ABC commissie.
 • Ziet toe op de tot stand koming en de realisatie van het meerjarenplan.
 • Realisatie van het draagvlak van de visie en het meerjarenplan zowel bij het Hoofdbestuur als de leden.
 • Verantwoordelijk voor het functioneren en het aansturen van de beheergroep/ ABC commissie en de beheerder. (5 leden)
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers ( ?x) die onder de beheergroep/ ABC commissie vallen
 • Vertegenwoordigt de beheergroep/ ABC commissie als vicevoorzitter in het Hoofdbestuur zodat het Hoofdbestuur goed aangesloten blijft bij de (financiële) resultaten en activiteiten van de beheergroep/ ABC commissie
 • Verantwoordelijk voor het (leggen en onderhouden van) contacten met de Gemeente en andere organisaties waarmee kan worden samengewerkt over lopende en/of toekomstige zaken
 • Plant periodiek vergaderingen en zit deze vergaderingen van de beheergroep/ ABC commissie voor
 • Heeft overzicht over de financiële stromen binnen de beheergroep/ ABC commissie en stuurt daar waar nodig bij en legt verantwoording af aan het Hoofdbestuur.

Gevraagde kennis en kunde:

 • Is in het bezit van een VOG
 • Het kunnen aansturen, ondersteunen en coachen van het  benodigde aantal vrijwilligers in de beheersgroep
 • Communicatieve en sociale vaardigheden richting de vrijwilligers, de leden en het hoofdbestuur
 • Contacten kunnen leggen en onderhouden met externe partijen
 • Sterk analytisch denkvermogen en mensen kunnen meenemen in de ontwikkelingen
 • Beschikken over een goed functioneel netwerk is een plus.

 

Functie omschrijving Financieel Beheerder Beheergroep The Big Bulls

Doel en resultaat van de functie:

Het zichtbaar maken en houden van de financiële stromen die ontstaan binnen de beheergroep/ABC commissie zodat de beheergroep/ABC commissie in staat gesteld wordt om de juiste (financiële) keuzes te kunnen maken zodat de opdracht van het Hoofdbestuur van the Big Bulls kan worden uitgevoerd en gerealiseerd.

Taken:

 • Samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijkse begroting die aansluit op de visie/meerjarenplan van de beheergroep/ABC commissie
 • Verantwoordelijk voor het financieel overzicht van de beheergroep/ABC commissie met behulp van periodieke rapportages richting de beheergroep/ABC commissie
 • Ondersteunen bij het uitvoeren van de geplande activiteiten binnen de beheergroep/ABC commissie, met betrekking tot de financiële zaken.
 • Bewaakt de in- en uitgaande financiële stromen en stuurt daar waar nodig bij
 • Periodiek contact onderhouden met de penning meester van het Hoofdbestuur
 • Zet de jaarlijkse kosten baten rekening op ter goedkeuring van de beheergroep/ABC commissie en de accountant
 • Het onderzoeken van (on)mogelijkheden van het verkrijgen van subsidies en indien van toepassing het aanvragen van de betreffende subsidie en deze administratief beheren.

Gevraagde kennis en kunde:

 • Is in het bezit van een VOG
 • Relevante werkervaring op MBO-4 niveau
 • Communicatieve en sociale vaardigheden richting de vrijwilligers, de vereniging en de externe partijen
 • Kunnen overtuigen, signaleren, en enthousiasmeren
 • Sterk analytisch denkvermogen
 • Het beschikken over een netwerk en relevante ervaring binnen diverse maatschappelijke omgevingen, organisaties en overheden is een plus.

 

Functieomschrijving Beheerder voor de ABC Beheergroep The Big Bulls

Doel en resultaat van de functie:

Het coördineren van de exploitatie en het onderhoud  van het sportcomplex en clubgebouw  binnen de opgestelde visie en kaders van het Hoofdbestuur zodanig dat er sprake is

 • van een in goede staat verkerend sportcomplex;
 • van in goede staat verkerende benodigde rugby materialen en attributen;
 • van een goed onderhouden en functioneren van het clubgebouw waardoor de leden zich er blijvend thuis voelen en de externe gasten zich welkom voelen op basis van goed gastheerschap.

Taken:

Ten behoeve van de vereniging:

 • Zorgen voor het juiste aantal vrijwilligers t.b.v. het (algemeen) onderhoud van het sportcomplex en het clubgebouw
 • Het ondersteunen en begeleiden van de vrijwilligers
 • Zorgdragen voor een juiste en goede bezetting van de bardiensten
 • De juiste omstandigheden / voorwaarden creëren dat de trainingen, wedstrijden en de te plannen vereniging bijeenkomsten en feesten goed kunnen plaatsvinden
 • Zorgdragen voor de aanwezigheid van het juiste en in goede staat verkerende onderhoud materiaal
 • In samenwerking met de financieel beheerder van de beheergroep/ABC commissie zorgen dat er op de juiste tijd de juiste materialen en goederen tegen de juiste (financiële) voorwaarden worden ingekocht en aanwezig zijn.

Ten behoeve van de externe (non) profit organisaties:

 • Organisaties te woord staan die voornemens zijn om van de faciliteiten gebruik te gaan maken
 • Agendabeheer zodat de externe partij ongestoord gebruik kan maken van de faciliteiten en het niet conflicterend is met de activiteiten van de vereniging
 • Indien zo afgesproken met de externe partij zorgen voor de juiste barbezetting
 • Het correct afwikkelen van de formele kant waaronder de aangegane overeenkomst en de daarbij behorende financiële afspraken.
 • In samenwerking met de financieel beheerder zorgen dat er op de juiste tijd de juiste benodigde materialen en goederen worden ingekocht en aanwezig zijn.
 • Ontvangst en het wegwijs maken van de externe partij
 • Het verrichten van de werkzaamheden die behoren bij het goed gastheerschap waaronder ook het onderhouden van de aangegane relatie.

Gevraagde kennis en kunde:

 • Is in het bezit van een VOG
 • De uit te voeren vereiste werkzaamheden kunnen indelen en organiseren
 • Het kunnen aansturen, ondersteunen en coachen van het  benodigde aantal vrijwilligers
 • Communicatieve en sociale vaardigheden richting de vrijwilligers, de vereniging en de externe partijen
 • Administratieve vaardigheden t.b.v. agendabeheer, in- en verkoop administratie, het beheer van de onderhoud materialen, de personele bezetting van de bar en indien gewenst de keuken
 • MBO werk- en denkniveau
 • Indien gewenst bereid om zelf ook uitvoerend mee te werken
 • Moet zich 20 uur in de week vrij kunnen maken voor de functie van beheerder.