shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

  Volledige naam

  Man
  Vrouw

  Geboortedatum

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  Email adres

  Is betalend lid met ingang van (datum)

  IBAN

  Ten name van

  Pasfoto

  Soortlidcontributie per maand

  Senior > 18 €20,00Colt geboren 2003,2004 €17,50Junior geboren 200, 2006 €15,00Cub geboren 2007, 2008 €14,00geboren Mini 2009, 2010 €12,50Benjamin geboren 2011, 2012 €10,00Turf geboren 2013, 2014 €5,00Gup geboren na 2015 €5,00Recreant €7,50Steunend €5,00Begunstiger €2,00

  Akkoord te gaan, tot wederopzegging, met automatische incasso van de aan Rugbyclub Big Bulls verschuldigde betaling. Het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven van bovenstaand IBAN nummer. De opzegtermijn is 2 maanden *

  Hierbij in te stemmen met het doel van de vereni­ging en mij te houden aan alle rechten en plichten vermeld in statuten en huishoudelijk reglement, ook die bepaald werden door de ledenvergadering. *